Privacy Statement

Privacy statement

Het team en de website van www.etiennevandeboel.nl respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet volgens de AVG wetgeving stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onze diensten en/of producten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Voor het verwerken van de gegevens die via de formulieren worden ingevuld, worden de persoonsgegevens doorgestuurd naar onze contactafdeling én beveiligd opgeslagen in het CMS. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan er geen contact opgenomen worden of – in het geval van een email-inschrijving – jou informeren over onze activiteiten, diensten en/of producten.

Indien je een contact-/offerte-, sollicitatie- of email-inschrijvingsformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als – naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail – nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Etiennevandeboel.nl hanteert daarbij de volgende bewaartermijnen:

Type gegevensBewaartermijn
ContactformulierMax. 4 jaar
OfferteformulierMax. 4 jaar
SollicitatieformulierMax. 3 jaar
NieuwsbriefinschrijvingTot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief.
Aanvraag via e-mailMax. 4 jaar
Overige formulierenMax. 4 jaar
KlantgegevensMax. 6 jaar na beëindiging klantrelatie (met inbegrip van de gegevens verzonden via bovenstaande methoden, maar uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie)

Beveiliging

Alle gegevens die je met etiennevandeboel.nl uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, worden beveiligd opgeslagen in de database van ons CMS (Content Management Systeem). De data wordt opgeslagen in de website en de gebruikte opslagsoftware is conform aan de actuele wetgeving (GDPR Approved & bewerkingsovereenkomst met etiennevandeboel.nl getekend)

Statische gegevens en Google Analytics

etiennevandeboel.nl maakt gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren & om advertenties via AdWords te analyseren. De gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten volgens de actuele AVG wetgeving.
Je kunt het privacy beleid van Google lezen voor meer informatie. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR over wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Graag wijzen we je er expliciet op dat deze  statische gegevens door VHBP nooit te herleiden zijn naar jou als persoon of individu. De door etiennevandeboel.nl verzamelde gegevens worden zelf nooit aan derden verstrekt. Bij kwijtraken van persoonsgegevens of een datalek conformeren wij ons aan een opgesteld protocol voor datalekken.

Hotjar

Periodiek zetten wij de tool Hotjar in om te kunnen hoe websitebezoekers onze website gebruiken & welke acties ze ondernemen. Deze gegevens worden volledig geanonimiseerd en zijn niet naar personen te herleiden.

Facebook, LinkedIn en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Lees de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter (deze wijzigen regelmatig) om in te zien hoe zij uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken.
Ook worden trackingpixels ingezet, indien akkoord wordt gegaan met marketingcookies, met als doel relevante informatie aan te bieden via Social Media kanalen.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij periodiek geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en/of producten + aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere e-mail bevat een link waarmee u uw persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen of kunt afmelden. Het abonneebestand van ons emailsysteem wordt niet aan derden verstrekt.

Profilering

Op basis van gedrag op de website worden d.m.v. cookies en marketinglijsten profielen aangemaakt, zodat we bezoekers op (o.a.) andere sites relevante advertenties kunnen tonen op basis van interesses. Als bezoeker krijg je mogelijk relevante advertenties te zien, aansluitend bij jouw surfgedrag op onze website. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar je persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomst

Met alle organisaties of (particuliere) personen die gegevens van ons verwerken heeft etiennevandeboel.nl een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden en waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Hierin staat tevens specifiek vermeld dat degenen die de gegevens verwerken, hier vertrouwelijk mee om dienen te gaan en persoonsgegevens niet voor eigen gewin of andere doelen dan in de verwerkersovereenkomst staan, mogen verwerken.

Cookies & browserdata

Deze website maakt gebruik van cookies, ten einde de website te optimaliseren voor gebruikers en bezoekers. Welke cookies wij plaatsen & hoe je jouw voorkeuren kunt wijzigen, vind je in ons cookiebeleid.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met etiennevandeboel.nl hebt, heb je na schriftelijk of telefonisch verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Hierbij volgen wij een procedure, zoals beschreven in het protocol meldplicht datalekken, om de echtheid van de aanvragen van de persoonsgegevens te waarborgen.

Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk of telefonisch verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Je behoudt het recht om vanuit etiennevandeboel.nl binnen 30 dagen een schriftelijke of telefonische reactie te ontvangen, in overeenstemming met de AVG wetgeving. Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens kan krijgen en gebruiken.
De gegeven toestemming voor cookies kun je zelf aanpassen, zoals te lezen is in ons cookiebeleid. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:

vdBoel Online Business
t.a.v. Etienne van de Boel
Adres:
Terheijdenstraat 23a
4811AW

Of mail naar info@etiennevandeboel.nl

Indien je het niet eens bent over hoe wij persoonsgegevens verwerken en je hebt reeds hierover contact opgenomen met een contactpersoon van etiennevandeboel.nl, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Aanpassen privacy statement

etiennevandeboel.nl behoudt het recht om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze privacy statement is het laatst gewijzigd op 28-05-2018 & betreft versie 3.0